İnsana, insan gerek der kadim öğretiler.

Doğduğumuz günden başlar insana duyulan ihtiyaç, önce anne & baba sonra varsa kardeşler, arkadaşlar ve diğer akrabalar derken liste uzar gider…

Psikoloji kuramlarından TA yani Transaksiyonel Analiz, insanın ‘temas iletilerinden bahseder’.

İnsanın insana dokunduğu, gerek bir selamla, gerek bir güzel sözle ya da fiziksel…


Ebeveyn olmak kişinin hayatındaki, belki de en önemli konu…

Anne- baba olunca, o yaşa kadar biriktirilen her şey bir anda önemini kaybetmeye başlıyor.

Dünyadaki herkesten ve her şeyden daha kıymetli biri vardır artık…

Daha önce çocuk sahibi olan yakınlarınızda gözlemlediğiniz ve size garip gelen ne kadar durum varsa, bir anda…


Psikolojik dayanıklılık yani sıkça duyduğumuz diğer ismi ile resilience,

kişinin zorlu zamanlarda akıl ve ruh sağlığını koruyabilmesi olarak tanımlayabiliriz.

Latince kökeni ise ‘esneklik’ kelimesinden geliyor.

Esnek olanın dayanıklı olduğu , katı ve sert olanın ise kırılmaya ve yıpranmaya daha yatkın olması olarak düşündüğümüzde, psikolojik dayanıklılık hakkında biraz daha fikir sahibi…


Doğduğumuz coğrafya kaderimiz mi?

Üzerine çokça tartışılan bir soru…

İnsan gelişimi ve psikolojisi açısından bakacak olursak, belki kaderimiz değil ama hayata bakışımızı, doğru&yanlış, sebep&sonuç değerlendirmemizi fazlaca etkileyen unsurlardan biri mutlaktır ki kültürdür.

Bizim kültürümüzün, öz-güven, öz-değer, öz-şefkat, kişilik gelişimi gibi konularda çokça hasar bırakmaya uygun bir yapısı var.

90’larda çocuk…


Mükemmellik ve mükemmel olma ihtiyacı çağımızın vebası gibi bir durum.

Ancak bir yandan veba kadar tehlikeli, bir yandan da o seviyeye ulaşıldığına kanaat getirildiğinde ödülü de büyük; övgüler, alkışlar, tebrikler…

Peki ya sonra?

Hikaye yeniden başa dönüyor, bu sefer sıradaki diyor, yeni konu belirleniyor ve yine çabalıyor insanoğlu…

Mükemmelin kelime…


Aile içinde ya da çiftler arasında iletişim problemleri ve uyumsuzluk yaşanmaya başlandığı durumlarda, aile dinamiğini bozan etkilerin çift tarafından tespit edilemediği veya çatışmaların aile içinde çözülemediği ve aile birliğine devam etme gönüllülüğünün sürdüğü durumda, bir aile terapisti ya da aile danışmanı ile görüşmek, danışmanlık almak için doğru vakit olduğunu söyleyebiliriz.


‘Ne yaşıyorsak bu bizim kendimizle ilişkimizin aynasıdır.’

Gestalt bakış açısı böyle söylüyor.

Kendimizle ilişkiden kastettiğim, hayatta yer aldığımız tüm rollerdeki kendimizle ilişkimiz.

Anne ya da baba olan ben, eş olan ben, evlat olan ben, çalışan ya da iş veren olarak ben, insan olarak ben…

Varoluşçu yaklaşım, bunu, kişinin kendiyle ilişkisi…


‘Kendi iletişim tarzınız hakkında ne düşünüyorsunuz?’

Bu soru, iletişim kazaları yaşayanlara çokça sorduğum sorulardan biridir.

‘beni hiç anlamıyor’

‘ ben ne söylüyorum o ne anlıyor’

‘aslında onu demek istememiştim’ ….gibi iletişim krizlerini dönem dönem yaşamış ve hala yaşıyor olabiliriz.

Çatışma ve iletişememe problemleri yaşarken, yaşadığımız aksaklıkları gidermeye önce kendimi ifade…


Kitap okumak, son yıllarda yerini biraz daha sosyal medya paylaşımları, güzel resimler altındaki postları okumak hatta bazen konuyla ilgili video izlemeye yerini bırakmış olsa da hala kağıt çevirmeyi seven, kitap kokusunun yerini ayrı tutan bir grup insanız diye düşünüyorum.

Psikoloji kitapları, alanda çalışan veya uzman olanların, gelişmeleri takip etmek için…


Kintsugi, Japonların icadı olan, kırılan bir nesnenin kırıldığı yeri altın ile birleştirme sanatı…

Bir şey kırıldığında, altın tozu ile birleştirip kırıldığı yerden onurlandırarak, yeni bir değer katarak bambaşka bir forma getiriyorlar. Tam da Japon kültürüne uygun bir zarafet ile yaşanmışlığı yüceltiyorlar.

Ben, Kintsugi’nin insanlar için de geçerli olduğunu düşünüyorum…

İnsan…

Funda Sezgin Tokgöz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store